2013.02.03 Bal Karnawałowy Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej