2013.09.15 Piknik naukowy X Lubelskiego Festiwalu Nauki

Fot. Emilia Szuper