2015.05.23 Gamza dla mieszkańców Lublina w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego

Fot. Kamil Szczotka