2016.09.03 Dni Budowlanych

Fot. Grzegorz Masłowski

Fot. Archiwum Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa