Piotr Robert Mochol – trener

ŻYCIORYS ZAWODOWY

WYKSZTAŁCENIE

 • absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej (dyplom z 02.10.1991)

 • absolwent dwuletniego kursu kwalifikacyjnego II stopnia z dziedziny tańca towarzyskiego Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1992 roku (ZAŚWIADCZENIE Nr 5204 z dnia  03.03.1992)

 • absolwent Podyplomowego Studium Trenerskiego z Tańca Sportowego przy AWF  w Gdańsku w 1999 roku (DYPLOM Nr 1035/T/II/99)

 • absolwent kwalifikacyjnego kursu w zakresie oligofrenopedagogiki w 2000 roku (ŚWIADECTWO Nr 9/CLXXIX/2000)

 • absolwent kwalifikacyjnego kursu z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych w 2010 roku (ŚWIADECTWO Nr 106/2010)

 • uczestnik wielu kongresów i szkoleń tanecznych

 

PRAKTYKA ZAWODOWA

 

 • Formacja Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej „GAMZA” – asystent instruktora w latach 1990-1991;

     Dyrektor Artystyczny i Choreograf od 1.03.1991 roku  

 • Szkoła Tańca Jacka Jelinka – prowadzenie zajęć tanecznych w latach 1991-1993

 • Dyrektor Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar J.M. Rektora Politechniki Lubelskiej w latach 1993 – 2002

 • Skarbnik Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Lublinie w latach 1993 – 2000

 • Kierownik Artystyczny Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego w Lubartowie w latach 1996 – 2000

 • Kierownik Artystyczny Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Białej Podlaskiej w latach 1997 – 1999

 • Dyrektor XXII Akademickich Mistrzostw Polski w Tańcu Towarzyskim na 1997 rok (reaktywowane po 10 latach)

 • Prezes Stowarzyszenia Miłośników Tańca w Lublinie od 1997 roku

 • Członek Komisji Rewizyjnej i Delegat na Walny Zjazd PTT Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Lublinie w latach 2000 – 2004

 • Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tanecznego

 • Zajęcia sportowo – taneczno – terapeutyczne w Zespole Szkół Nr 4 Lublinie od roku 1999

 • Zajęcia dydaktyczne w ramach kursów doskonalących dla nauczycieli z zakresu tańca (Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, Centrum Edukacji CHAMPION w Lublinie) od roku 2000

 • Przygotowanie i prowadzenie warsztatów metodycznych dla nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie tańca sportowego od roku 2004

 • Praca w jury szkolnych i powiatowych przeglądów tanecznych wszystkich szczebli od roku 2003

 • Wykładowca na Studiach Podyplomowych Artystyczne Formy Edukacji Ruchowej oraz Wychowanie Fizyczne organizowanych przez Oświata – Lingwista w Lublinie pod patronatem Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie od roku 2007

 • Kierownik kursów instruktorskich na instruktora tańca sportowego organizowanych przez Polską Akademię Sportu w Warszawie oraz Wyższą Szkołę Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie od roku 2008