Kontakt

Formacja Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej „GAMZA”
20-618 Lublin
ul. Nadbystrzycka 40A
tel.  607 813 329
e-mail:piotr.mochol@gamza.pl