O nas

Formacja Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej „G A M Z A” jest jedną z najstarszych w Lublinie taneczną grupą artystyczną. Zrzesza w swoim kręgu studentów nie tylko Politechniki, ale i pozostałych Uczelni Lublina. Jest pierwszą utworzoną 1 kwietnia 1970 roku przez studentów, wówczas jeszcze Wyższej Szkoły Inżynierskiej, grupą działającą przy Politechnice Lubelskiej.
Głównym celem realizowanym przez FTT PL „G A M Z A” jest popularyzacja tańca towarzyskiego w środowisku akademickim i zachęcenie studentów do uprawiania tej artystycznej dyscypliny, jako relaksu po dniu przepełnionym wysiłkiem umysłowym. „GAMZA” to formacja osób chcących dobrze tańczyć. Wielu studentów twierdzi, że przed zdobyciem tytułu magistra, to już ostatni, w miarę bezstresowy okres na naukę tańca, umiejętności cenionej w towarzystwie.
Do „GAMZY” mogą przyjść wszyscy zainteresowani walcem angielskim, tangiem …, sambą, rumbą, … oraz dynamiczną i tajemniczą salsą. Nie ma znaczenia czy ktoś nie umie tańczyć lub posiada najwyższą klasę taneczną „S”.
Corocznie tancerze prezentują programy artystyczne podczas studenckich imprez kulturalnych i sportowych, spotkań biznesowych i integracyjnych. Angażują się również w organizowanie imprez tanecznych na skalę miejską i ogólnopolską. Od 1992 roku cyklicznie prowadzą działalność charytatywną, organizując różnego rodzaju koncerty i pokazy.
Formacja Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej „GAMZA” otwarta jest na wszelkie formy współpracy, gwarantując wysoki poziom artystyczny. W repertuarze znajdują się wszystkie tańce standardowe i latynoamerykańskie. Układy choreograficzne tworzą atmosferę musicalu i rewii.