Biuletyn Politechniki Lubelskiej – 2003 cz. I

ZTT PL GAMZA

 

PRACOWITE WAKACJE

W tym roku studenci tańczący w Formacji „GAMZA” odpoczywali jedynie dwa miesiące. Po wszystkich wrześniowych koncertach i pokazach byli zadowoleni nie tylko z siebie, ale i publiczności. Widzowie jednoznacznie kojarząc „GAMZĘ” z Politechniką Lubelską, gromkimi brawami docenili kunszt taneczny młodych artystów, a jednocześnie bawili się wspólnie z Formacją przy różnych okazjach. A było ich tak wiele.

Już od 19 sierpnia tancerze przez tydzień trenowali na specjalnym zgrupowaniu przed występami, które pojawiły się znienacka i niemalże jeden po drugim.
3 września w specjalnym pokazie dla Centrum Odzieżowego „JS” z Lublina z okazji tradycyjnego święta połączonego z prezentacją kolekcji odzieży jesienno-zimowej, „Gamziacy” oprócz tańca formacyjnego uczestniczyli w tanecznych choreografiach Justyny Steczkowskiej.

6 września podczas festynu firmy „Groszek” przez ponad godzinę zgromadzona publiczność tańczyła razem ze studentami, dając wyraz ogromnej popularności tańca towarzyskiego.
Natomiast koncert 21 września miał charakter międzynarodowy. Na zaproszenie Zespołu Szkół Pszczelarskich Formacja „GAMZA” zaprezentowała się w ramach Międzynarodowego Dnia Pszczelarza. Zgromadzeni goście jednogłośnie wydali werdykt, że najbardziej widowiskowym i najatrakcyjniejszym zespołem w ciągu całego świątecznego dnia była „GAMZA”.
Dzień następny to przygotowania do wieczornego pokazu dla uczestników I Ogólnopolskiego Kongresu Inżynierii Środowiska organizowanego przez Komitet Inżynierii Środowiska PAN i Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Lubelskiej. Ten wieczór zakończył się wspólnymi tańcami i rozmowami o studenckim hobby.
Wprawdzie tak dużo koncertów i pokazów jest nieco wyczerpujące, ale pochlebne recenzje i nowe kontakty powodują, że studenci szybko regenerują siły i są gotowi na kolejne wyzwania, które motywują ich do dalszej pracy i rozwijania swoich umiejętności.

„GAMZA” ŚWIĘTUJE RAZEM Z POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ

W ramach obchodów Roku Jubileuszowego 50-lecia Politechniki Lubelskiej Formacja „GAMZA” po raz kolejny zaznaczyła swoją obecność.
Dnia 22 listopada podczas oficjalnego otwarcia Forum Uczelni Technicznych w Lublinie, którego organizatorem był Samorząd Studentów PL, tancerze „Gamzy” zaprezentowali się w specjalnym programie. Wzbudził on uznanie uczestników Forum, którzy przez 3 kwadranse bez ustanku wyklaskiwali rytm tańczonych choreografii oraz podziwiali stroje i urodę zarówno pań, jak i panów.
Dzień później odbyła się „Gala Taneczna-Politechnika Lubelska ’2002″, sztandarowe widowisko taneczne zainicjowane w 1993 roku. X Jubileuszowy Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar JM Rektora Politechniki Lubelskiej zakończył się pełnym sukcesem organizatorów. Zgromadzeni goście mogli podziwiać nie tylko zmagania par indywidualnych w kategorii student hobby (I miejsce zajęła para z „Gamzy” Mariusz Żaba i Izabela Stadnicka ), lecz byli również widzami tanecznego show w wykonaniu Formacji „GAMZA” i zaproszonych gości z „Błonie Dance”.
Rektor prof. Józef Kuczmaszewski wręczył zwycięskim parom okolicznościowe dyplomy i statuetki. „Gala Taneczna-Politechnika Lubelska ?2002″ zakończyła się Andrzejkowym Wieczorem Tanecznym, podczas którego wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście tańczyli aż do północy.
Sukcesem tancerzy „Gamzy” okazał się również wyjazd Sławomira Depty i Izabeli Tynowskiej (oboje studenci PL) do Białegostoku na XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar JM Rektora Politechniki Białostockiej. Zajęli tam w kategorii student hobby III – medalowe miejsce w obu stylach tanecznych. To kolejny sukces tej pary.

Rok 2002 był dla Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej „GAMZA” bardzo pracowity, ale i pełen sukcesów. Jaki będzie kolejny pokaże niedaleka przyszłość.