Obchody jubileuszowe 20-lecia działalności

Stowarzyszenie Miłośników Tańca w Lublinie jest jedną z pierwszych organizacji pozarządowych, które wpisały się w kulturalną działalność miasta Lublin i województwa lubelskiego. Zrzesza w swoim kręgu wolontariuszy, którzy podejmują działania na rzecz promocji tańca oraz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w sferze kultury i życia społecznego.

Głównym celem Stowarzyszenia Miłośników Tańca jest organizacja, rozwój i popularyzacja różnych form tańca. Corocznie, głównie za pośrednictwem Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA odbywają się koncerty charytatywne, integracyjne warsztaty taneczne, pokazy artystyczne, wyjazdy szkoleniowe oraz liczne projekty łączące w sobie różne dziedziny aktywności artystycznej.

W roku bieżącym przypada 20-lecie działalności Stowarzyszenia. Z tej okazji organizowane są Obchody 20-lecia działalności  Stowarzyszenia Miłośników Tańca w Lublinie, mające na celu zaprezentowanie w środowisku lubelskim form działalności Stowarzyszenia.

Patronat honorowy objęli: Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Piotr Kowalczyk Przewodniczący Rady Miasta Lublin.

Obchody Jubileuszowe zrealizowano przy współpracy finansowej Miasta Lublin.

W ramach obchodów jubileuszowych realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

06.05 – 07.06.2013 Integracyjne warsztaty taneczne „INTEGRACJA POPRZEZ TANIEC”

maj 2013 Panele warsztatowo – szkoleniowe „TAŃCZĄCY STUDENCI”

02.06.2013 XIV Wewnętrzny Turniej Tańca Towarzyskiego Formacji Politechniki Lubelskiej GAMZA

02.06.2013 III Lubelski Maraton Tańca

08.06.2013 VIII Prezentacje Taneczne Zespołów i Grup Artystycznych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Miasta Lublin

08.06.2013 Galowy Koncert Jubileuszowy XX – lecia Stowarzyszenia Miłośników Tańca