Rumba

Takt: 4/4 Tempo: 23-26 taktów na minutę

Rumba nazywana jest często tańcem namiętności lub tańcem kochanków – jest tańcem bardzo erotycznym, pełnym gwałtownych i wijących się ruchów. Jest swoistą grą partnerów, w której partnerka kusi i wymyka się po to, by partner mógł prezentować swą wybrankę i pozornie podejmować jej grę, w której tak naprawdę to on prowadzi. Jako taniec, rumba wywodzi się z Kuby. Kojarzona jest z pierwotnym tańcem ludowym, powstałym około 400 lat temu pod wpływem rytmów, pieśni i tańców pierwszych niewolników afrykańskich, przywiezionych na wyspy karaibskie. Aby tańczyć rumbę w dobrym stylu i właściwym charakterze, należy pamiętać, że rumba jest tańcem całego ciała, ale barki i głowa pozostają prawie bez ruchu. Najbardziej charakterystyczną cechą rumby jest boczny ruch bioder. Wykonując krok prawą nogą, wysuwamy biodra w prawo, przy kroku lewą nogą wysuwamy biodra w lewo; nogi stawiamy z podeszwy na całą stopę. Nie unosimy się i nie opadamy; w zależności od układu figur (których zestaw w wykonaniu zaawansowanych par jest bardzo bogaty), tancerz obejmuje tancerkę prawym ramieniem lub prowadzi ją tylko jedną ręką. Para tańczyć może również w pewnym od siebie oddaleniu, oddzielnie. Rumba jest tańcem statycznym – tańczymy ją prawie w miejscu.