VIII Prezentacje Taneczne Zespołów i Grup Artystycznych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Miasta Lublin

8 czerwca 2013 o godz.9.30 w Centrum Kongresowym Uniwersytet Przyrodniczego przy ul. Akademickiej 15 w Lublinie odbyły się  VIII Prezentacje Zespołów i Grup Artystycznych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Miasta Lublin.


Uroczyste Prezentacje zakończyły integracyjne warsztaty taneczne „Integracja poprzez taniec” jakie odbywały się w Zespole Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie.


Prezentacje odbyły się pod honorowym patronatem Krzysztofa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego oraz

Piotra Kowalczyka – Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.

Prezentacje zrealizowano są przy pomocy finansowej Miasta Lublin.