Biuletyn Politechniki Lubelskiej – 2010 cz. II

„GAMZA”
PRACOWICIE, CHARYTATYWNIE I EMPATYCZNIE …

 

Niezmiernie pracowite, a zarazem charytatywne było dla Formacji Tańca Towarzyskiego „GAMZA” pierwsze półrocze 2010 roku. Niecały miesiąc minął od dwóch odsłon koncertów świątecznych, a na scenie ACK UMCS „Chatka Żaka” zapanował klimat tanecznego Paryża początku XX wieku. Widowisko „Moulin Rouge” w reżyserii Piotra Mochola połączyło dwa stałe wydarzenia artystyczne związane z Politechniką Lubelską. VII Koncert Karnawałowy Zespołów Artystycznych pod stałym patronatem JM Rektora Politechniki Lubelskiej oraz XIX Charytatywny Koncert Noworoczno – Karnawałowy.

Przy współudziale Chóru Akademickiego Politechniki Lubelskiej, Grupy Tańca Współczesnego PL, Zespołu Pieśni i Tańca PL, Dariusza Kwiatkowskiego ze Studenckiej Inicjatywy Kulturalnej oraz akceptacji JM Rektora Politechniki Lubelskiej prof. Marka Opielaka, uczniowie z upośledzeniem umysłowym z Zespołu Szkół Nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie przekonali się, że empatia nie jest tylko słowem, albo pustym sloganem.

Od 19 lat GAMZA poprzez organizację koncertów charytatywnych skierowanych do dzieci i młodzieży z ww. placówki bezpośrednio wspiera ich rozwój intektualno – społeczny.

Nie zabrakło także GAMZY podczas pokazów w ramach VII Przeglądu Talentów Tanecznych, obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca w Zespole Szkół Nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie, Festynu Edukacyjno – Promocyjnego promującego aktywne sposoby spędzania wolnego czasu oraz wielu pokazów tanecznych o charakterze dobroczynnym. Członkowie Formacji GAMZA wspierani są słowami, zarówno władz wojewódzkich, miejskich, jak i własnych przyjaciół, że odkrywają w sobie odpowiedzialność za los drugiego człowieka.

Sezon artystyczny 2009/2010 podsumowano wielkim wydarzeniem dobroczynnym. We współpracy z ACK UMCS „Chatka Żaka”, Kołem Naukowym Artystycznego Malarstwa Wydziału Artystycznego UMCS oraz IV Liceum Ogólnokształcącym odbył się koncert „DLA AGATKI I KRZYSIA”.

„Krzyś i Agatka – jak na bliźnięta przystało – urodziły się jako wcześniaki, prawie siedem tygodni przed planowanym terminem. Za to wybrały sobie ładną datę urodzin – 1 czerwca, dzięki czemu dwie ważne uroczystości obchodzą jednego dnia… Dzieci były już około dwóch miesięcy w domu, kiedy Agatka  trafiła ponownie do szpitala, gdzie zrobiono rutynowe badania, w tym również tomografię główki. Dopiero wtedy okazało się, że w wyniku niedotlenienia poporodowego nastąpiły wylewy i bardzo duże uszkodzenia mózgu. Kolejne diagnozy tylko potwierdziły istnienie porażenia mózgowego oraz padaczki. Na dzień dzisiejszy, niestety, medycyna nie zna sposobu na wyleczenie czy naprawę uszkodzonej tkanki mózgowej… Jej braciszek również ma duży udział w terapii, bardzo lubi się do niej przytulać, głaskać, próbuje zagadywać, Agatka wówczas bardzo się ożywia aż czasami musimy hamować żywiołową chęć kontaktu ze strony Krzysia. Jeszcze  nie rozumie dlaczego siostrzyczka nie chce rzucić mu piłeczki i ciągle musi pić lekarstwa. On sam był do niedawna również rehabilitowany, obecnie pozostały już drobne niedostatki postawy, lecz ciągle jest pod naszą i lekarską obserwacją…  Mamy nadzieję, że leczenie i usprawnianie Agatki pozwolą w przyszłości uzyskać jej przynajmniej niewielką samodzielność.

Rodzice Agatki i Krzysia

Podziękowania za udział we wszystkich koncertach i pokazach Formacji „GAMZA” kieruję do tancerzy, którzy znajdują czas na treningi, prezentacje i szlachetny wolontariat.

Piotr Robert Mochol

PODWÓJNY JUBILEUSZ

 

Galowy Koncert Jubileuszowy 40-lecia Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA oraz 20-lecia pracy twórczej Piotra Roberta Mochola.

 • Walc angielski Got Help The Outcats z filmu Dzwonnik z Notre Dame

Walc angielski w wykonaniu Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA otworzył przed nami romantyczny świat iluzji, marzeń i baśni. Wprowadził nas w tajemniczą atmosferę Paryża, w cień Katedry Notre Dame i niezwykłą przeszłość. Dzisiaj literatura znalazła wcielenie w tańcu. Mam ogromną przyjemność przywitać Państwa na Galowym Koncercie Jubileuszowym 40-lecia działalności Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA.

Pierwszy taniec to zapowiedź widowiska, które nie mogłoby się odbyć gdyby nie rozmiłowani w tańcu studenci Wyższej Szkoły Inżynierskiej, którzy w kwietniu 1970 roku wystąpili z inicjatywą utworzenia Zespołu Tańca Towarzyskiego. Byli to: Krystyna Majdan i Wiktor Życzyński. Oparciem w ich działaniu było ówczesne Kierownictwo Uczelni z Rektorem doc. mgr inż. Stanisławem Podkową i Prorektorem doc. inż. Sewerynem Bobińskim. Duże wsparcie otrzymali także od Rady Uczelnianej ZSP z Januszem Drewnowskim na czele.

Kierownikiem artystycznym i choreografem zespołu została pani Zenobia Stepowicz – absolwentka studium choreograficznego i wychowanka prof. Mariana Wieczystego.

Początkowo próby odbywały się w Miejskim Domu Kultury, Wojewódzkim Domu Kultury i na tzw. strychu w budynku Rektoratu Politechniki Lubelskiej. Młodych zapaleńców nie przerażały piętrzące się trudności: brak kostiumów, sali do ćwiczeń, akompaniatora, magnetofonu…Pracowali bardzo dużo. Pierwszy raz zaprezentowali się podczas inauguracji roku akademickiego 1970/71, a potem tańczyli dla wszystkich, którzy chcieli ich oglądać.

Kiedy 20 listopada 1970 roku prof. Marian Wieczysty obejrzał występ zespołu, swoje spostrzeżenia zapisał w kronice Gamzy. Pozwolą Państwo, że w tym momencie je przytoczę:
„Dziękuję serdecznie za miłe zaproszenie. Przeżyłem wiele wrażeń artystycznych. Zespół Wasz wskazał ni prawidłową drogę i kierunek po jakim należy kroczyć. Taniec towarzyski, jak się okazało, może i powinien oddziaływać i ze sceny. Tego rodzaju propaganda wydaje piękne owoce. Zespół Wasz posiada rzadką zaletę – subtelność i kulturę ruchową. Życzę Wam z całego serca sukcesów artystycznych. Jestem dumny, że Wasz choreograf jest moją uczennicą i że tak wspaniale pracuje”.

 

 • Walc wiedeński z filmu Noce i dnie

„Jeśli istnieje forma muzyki, która jest bezpośrednim wyrazem zmysłowości to jest to walc wiedeński” – te słowa austriackiego muzyka Maxa Grafa w pełni oddają  piękno i magiczną moc tego tańca. Melodia walca często przypomina szczęśliwe chwile letnich wieczorów, piękną, romantyczną muzykę i wszystko to, co powoduje, że właśnie chce się żyć. Te delikatne, rytmiczne melodie chwytały za serce całe pokolenia powodując, że dzisiaj walc jest znany i lubiany na całym świecie.

Temat przewodni z filmu „Noce i dnie” przywodzi nam obraz wirujących zakochanych. Ten pełen emocji i uczuć taniec zbliżył wiele par również w Gamzie. Historia formacji to 40 lat tańca i 53 pary małżeńskie. Wiele z nich jest tego wieczoru razem z nami. Wspólnie powspominajmy chwile spędzone na parkiecie, czasy prób, koncertów, obozów szkoleniowych i wyjazdów.

W ciągu swojej wieloletniej kariery Gamza występowała przed publicznością polską i zagraniczną. Wspomnę chociażby o tournee w Czechach, na Słowacji, Węgrzech, Litwie, Białorusi i w Japonii. Uświetniała ważne wydarzenia, jak również z powodzeniem rywalizowała z innymi zespołami tanecznymi w konkursach o randze ogólnopolskiej. Koncertowała wspólnie z takimi artystami jak: Maria Fołtyn, Beata Kozidrak, Justyna Steczkowska, Ryszard Rynkowski, Krzysztof Cugowski, z Kabaretem Olgi Lipińskiej, OTTO oraz CZART. Przychylne recenzje w prasie oraz udział w programach radiowych i telewizyjnych mobilizowały  tancerzy do większego wysiłku, dawały też ogromną satysfakcję.

Występy tańczących studentów wszędzie pozostawiały i pozostawiają niezapomniane wrażenia. GAMZA propaguje taniec jako formę wyrażania siebie, sztukę łączącą ruch, muzykę i emocje. Wrażenia artystyczne dopełnia choreografia w połączeniu z muzyką i kostiumem. Wykonując tańce standardowe i latynoamerykańskie GAMZA wychodzi poza klasyczny kanon prezentowania tańca towarzyskiego.

 •  Samba mix (choreografia – Katarzyna & Łukasz Kurzyna)

Żywiołowa samba wprowadziła nas w gorące rytmy latynoamerykańskie. Pokazała, że taniec to również ekspresja, emocje i temperament. Każdy taneczny pokaz wymaga od tancerza gry aktorskiej, zaangażowania i serca. Jednakże za każdym uśmiechem, gestem, pełnym gracji ruchem, kryją się długie godziny treningów.
Ktoś kiedyś powiedział:
„ … Jeżeli urzeknie nas taniec, jeżeli porwani gorącym rytmem złożymy ręce do oklasków – pamiętać wypada, że za tymi chwilami kiedy młodzież doznaje publicznej satysfakcji, kryje się wiele godzin pracy i wyrzeczeń … „

Godne podziwu jest, że studenci doskonale łączą zajęcia na uczelni, sesje i egzaminy, niekiedy pracę zawodową z pasją jaką jest taniec. Pozostają przy tym wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka. Formacja Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej „GAMZA” cyklicznie prowadzi działalność charytatywną, organizując Koncerty Noworoczno – Karnawałowe, Mikołajkowo-Gwiazdkowe Spotkania Taneczne oraz inne przedsięwzięcia artystyczne skierowane do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Formacja Latynoamerykańska Music

Przed Państwem tancerze I i II Reprezentacji Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA oraz ich poprzednicy, którzy tańczyli w latach 1984 – 2005, a dziś zaprezentują swoje umiejętności w jubileuszowych choreografiach.
Zapraszam na scenę Pana Piotra Roberta Mochola, kierownika artystycznego i choreografa, który wraz z jubileuszem 40-lecia zespołu obchodzi 20-lecie pracy artystycznej.

 

Formacja GAMZA uhonorowana została listami gratulacyjnymi od:
- Wojewody Lubelskiego – Genowefy Tokarskiej
- Marszałka Województwa Lubelskiego – Krzysztofa Grabczuka
- Prezydenta Miasta Lublin – Adama Wasilewskiego
- Zarządu Okręgu Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego
- Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie
- Klubu Tańca Towarzyskiego CHOCHLIK Lubartów
- Akademickiego Chóru Politechniki Lubelskiej
- Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej

Zapraszam Państwa na jubileuszowe widowisko taneczne „W świecie filmu i musicalu” w wykonaniu Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA.

 

 

 • Formacja Latynoamerykańska Presley
 • Foxtrot z musicalu Chicago
 • Quickstep z musicalu Chicago
 • Cha – cha Lady Marmalade z musicalu Moulin Rouge
 • Tango Roxane z musicalu Moulin Rouge
 • Samba Diamond z musicalu Moulin Rouge
 • Pasodoble Espana Cani
 • Cha – cha Mamma Mia z filmu Mamma Mia
 • Rumba Take My Breath Away z filmu Top Gun
 • Walc angielski z filmu Shrek
 • Rumba GoldenEye z filmu GoldenEye 007
 • Formacja Standardowa Jeckyll & Hyde
 • Tango Por Un Cabeza z filmu Zapach kobiety

Listy Gratulacyjne J.M. Rektora  Politechniki Lubelskiej

Prof. dr hab. inż. Marek Opielak, JM Rektor Politechniki Lubelskiej, uhonorował listami gratulacyjnymi następujące osoby:

- Zenobia Stepowicz – współzałożycielka Zespołu, kierownik artystyczny i choreograf w latach     1970 – 1990

- Krystyna Majdan – współzałożycielka Zespołu GAMZA

- Wiktor Życzyński – współzałożyciel Zespołu GAMZA

- Arkadiusz Lis – współpracownik i choreograf Zespołu w latach 1989 – 1991

- Piotr Robert Mochol – kierownik artystyczny i choreograf od 1991 roku

Prowadzenie koncertu Łukasz Król
Kierownictwo artystyczne i choreograficzne Piotr Robert Mochol
I i II Reprezentacja:
 • Bąk Maciej – Demucha Magdalena
 • Czuba Bartłomiej – Czuba Ewelina
 • Gleń Tomasz – Głogowska Stella
 • Gotner Michał – Gotner Patrycja
 • Janiak Sylwester – Czubacka Wioleta
 • Kurzyna Łukasz – Fałek-Kurzyna Katarzyna
 • Machnik Marcin – Wawrzoszek Barbara
 • Maj Andrzej – Chocyk Beata
 • Mitura Marcin – Helicka Jowita
 • Pikur Paweł – Szeląg Monika
 • Połaniecki Tomasz – Bednarska Paulina
 • Stawiarski Maciej – Zdyb Weronika
 • Tracz Robert – Stachowska Patrycja
 • Żytko Paweł – Skakowska Daria
Reprezentacja 1984 – 2005:
 • Bobolewski Cezary – Bołtuć Jolanta
 • Depta Sławomir – Depta Anna
 • Depta Sławomir – Jagiełło Katarzyna
 • Deryła Piotr – Deryła Magdalena
 • Kozyra Krzysztof – Kozyra Małgorzata
 • Kuryło Piotr – Kuryło Anna
 • Kuzioła Krzysztof – Drabiszewska Małgorzata
 • Mochol Piotr – Mochol Ewa
 • Niezgoda Jacek – Niezgoda Beata
 • Nowak Leszek – Palczewska Renata
 • Nowak Leszek – Ślązak Joanna
 • Sim Marcin – Sim Magdalena
 • Zdyb Sławomir – Zdyb Aneta
 • Żydek Jarosław – Żydek Agnieszka